Bọt bèo

Tác giả:

Con giai ạ bao giờ lên nắng
Nỗi buồn cha sương khói vây ngàn
Ngọn thanh thơi tay tre gai xé
Quan họ thật thì mây lang thang

Lãng đãng đủ sông Cầu nước chảy
Đám nào bèo bọt phấn hoa trôi
Thôi nhớ thôi tha nờ bến đợi
Nó phá cho nguyên vẹn chữ đời

Da thịt mỡ đông tìn ý xuân
Giọng ca năm tháng cứ trong ngần
Duyên kiếp thôi em đành lỡ hẹn
Rác rưởi ngùi trông hướng thánh thần
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Bọt bèo"