Bọt Bèo

Tác giả:


Sáng tác năm 1970
Nhịp 4/4 Điệu Boléro Hợp âm Mi thứ

1.
Hôm qua . . . chúng mình buồn lang thang
Ngồi bên nhau . . . nơi công viên vắng lặng
Tay cầm tay
Anh nói với em . . . rằng chúng mình
Chúng mình chắc phải xa nhau

2.
Ngày đầu . . . ngày đầu khi mới biết nhau
Em đã ngờ . . . đã sợ tình yêu chúng mình
Nhiều gian nan
Thêm trái ngang . . . dù yêu anh
Biết mình chẳng đẹp bao nhiêu

Điệp khúc
(đổi qua Mi trưởng)

Bây giờ nghe anh nói tình ta
Mẹ cha không bằng lòng
Vì em nghèo không xứng gia phong

Thôi tình duyên nay đã lỡ
Em đành an phận lấy thân
Đến đây là
Đôi mình đôi ngã rẽ chia thôi anh ơi . . .

(Về lại Mi thứ)

3.
Xé nát . . . những gì mình cho nhau
Đừng ăn năn . . . khi duyên ta bẽ bàng
Em cầu xin . . .
Anh hãy chóng quên . . . để kiếp này
Kiếp này em khổ đau thôi

Tài liệu tham khảo: Ấn phẩm của một nhóm ca nhạc sĩ thủ đô, giấy phép số 4640/BTT/PHNT ngày 28/10/1970, in lại tại Hoa Kỳ trong “Nhạc Vàng Việt Nam”, tuyển tập “Nhạc hay của bạn” số 2, trang 62 -63 .

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

 

Thảo luận cho bài: "Bọt Bèo"