Bụi Phấn

Tác giả:


Lê Văn Lộc


20/11/1982

Khi Thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy … Em yêu phút giây này Thầy em, tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn đã cho em bài học hay Mai sau lớn, nên người Làm sao, có thể nào quên ? Ngày xưa Thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ …

 

 

Thảo luận cho bài: "Bụi Phấn"