Bùi Viên cựu trạch ca

Tác giả:

Bùi Viên ngô cựu trạch
Tứ thập niên kim nhật phú quy lai
Tùng tùng, cúc cúc, mai mai
Phiêu nhiên hữu khâu, hác, lâm, tuyền chi dật thú
Bành Trạch tế cầm ngâm cựu cú,
Ôn công tôn tửu lạc dư xuân
Đông phong hồi thủ lệ triêm cân,
Điều mang tế, thương hải tang điền kinh kỷ độ
Quân mạc thán Lỗ hầu chi bất ngộ
Bằng tăng bạch phát phục hà vi ?
Qui khứ lai hề, hồ bất quy

 

Dịch nghĩa

Vườn Bùi, nhà ta cũ
Sau bốn mươi năm nay trở về
Thông bên thông, cúc bên cúc, mai bên mai
Thơ thới thật, có cái thú núi, khe, rừng, suối
Bành Trạch gẫy đàn, hát câu hát cũ
Ôn Công nâng ruợu vui ngày xuân thừa thãi
Ngoảnh đầu nhìn ngọn gió đông, lệ đằm khănôản
Trong cõi mông lung, cuộc dâu bể đã bao lần thay đổi
Xin bác đừng than không gặp được Lỗ hầu
Tóc bạc đầy đầu còn làm gì được nữa
Đi về đi thôi, tại sao chưa về?

Thảo luận cho bài: "Bùi Viên cựu trạch ca"