Buổi sáng bơi thuyền ở sông Nhị

Tác giả:

Nhị Hà hiểu phiếm nhật linh lung,
Lưu thuỷ đào hoa tiếp viễn không.
Vân đạm phong sơ phàm tự khứ,
Bích sơn yên thụ hữu vô trung.

Dịch nghĩa

Buổi sáng bơi thuyền ở Nhị Hà, mặt trời lung linh
Dòng nước sắc hoa đào như tiếp nối với khoảng không xa
Mây nhạt gió đưa, buồm tự lướt
Núi biếc, khói cây thấp thoáng trong khoảng như có như không

 

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Buổi sáng bơi thuyền ở sông Nhị"