Buổi sáng thức dậy

Tác giả:

Buổi sáng thức dậy
Bặt gặp tình thương đi đưa đám hận thù
Qua con đường những đám mây bị nhiều phen rượt đuổi

Buổi sáng thức dậy
Mùa đã qua, mùa đã qua
Những khung cây hoang vắng
Đi qua nhiều mũ áo
Để tìm một bàn tay

Thấm mệt tôi ngồi nghỉ
Bóng mát một chùm gai
1989

Thảo luận cho bài: "Buổi sáng thức dậy"