Buổi sáng

Tác giả:

Mẹ làm buổi sáng
dậy đi con
chân trời ửng má
kẻo hoa hồng nó dậy trước con

Sao mai trốn đi đâu
tiếng bìm bịp rơi trên ruộng ướt
nhẹ bênh gió chở mây đi

Mẹ bế con qua sông chảy
sương vương trắng sữa
trong veo sói nắng cười.

Thảo luận cho bài: "Buổi sáng"