Bướm nói điêu

Tác giả:

Em thấy đời em trống trải nhiều
Vì đời em chả có ai yêu
Đời em là một vườn hoa nở
Bướm hẹn về, rồi bướm nói điêu…

Thảo luận cho bài: "Bướm nói điêu"