Bướm

Tác giả:

Xé nát tim thư bay vườn trắng sớm
Chập chờn hoa ngỡ bỡn bướm vờn bông.

Thảo luận cho bài: "Bướm"