Buồn có lý

Tác giả:

Biết còn gì nói nữa
Em đã xa anh rồi

Đã xa về địa lý
Thì núi chôn biển vùi

Lại xa về giáo lý
Thép gang khuôn kiếp người

Thêm xa về tâm lý
Cách mặt lòng pha phôi

Ván thuyền dầu đã nát
Hàng đinh nhe răng cười

Biết còn gì nói nữa
Đời giông bão không nguôi
Chìm đâu chim cuối trời ?

Thảo luận cho bài: "Buồn có lý"