Buồn Theo Bước Anh

Tác giả:

Buồn Theo Bước Anh

( chưa biết )


Ai chẳng qua lần yêu và khi mất đi
Mình cho rất nhiều cho rất nhiều
Vui không bao nhiêu buồn ngậm buồn trong mắt
Nên nhớ nên mơ bao lần đó

Em với anh lại qua lần đầu đó anh
Một đêm ngẳn ngủi cho chúng mình
Em không xa anh vì cuộc tình ngăn cách
Mà xa vì đời ta dối ta

Tâm tư khắc khoải đành tím đôi môi
Mòn gót không thôi những đêm buồn trong đời
Tận cuối thương đau một cơn gió lốc
Cuốn mất ta với mình

Em muốn em trả anh ngày vui chóng qua
Trả anh tất cả không tiếc gì
Theo chân anh đi một lần buồn chưa khóc
Để đêm loạng cuồng ta nhớ ta

 

Thảo luận cho bài: "Buồn Theo Bước Anh"