Buồn Thu

Tác giả:


Tristamente
¾

Vì đâu Thu vẫn một chiều ngả bóng
Giòng sông nay nước như nguồn lệ trôi
Nhìn én đơn chiếc phương trời mỏi cánh
Trạnh lòng chua xót phận lẻ loi
Thu ơi chiều nay mây buồn sao vương vấn
Đường tơ lưu luyến Thu xưa vẫn ngân vang
Nhưng sao giờ đây cung đàn bao ai oán
Ngậm ngùi chan chứa sầu thương
Vì ai cho nát thân tầm nhả kén
Vì đâu tơ thắm bẻ bàng cùng Thu
Hỏi nhắn theo bốn phương trời gởi gió
Ngợp trời u uất bởi vì đâu

Nguồn: “Tuyển Tập Nhạc Tiền chiến Trịnh Văn Ngân” Trung Tâm Hoa Vàng xb 2002

 

Thảo luận cho bài: "Buồn Thu"