Buồn Tình Này Là Con Rắn Mối (Lý Con Rắn Mối)

Tác giả:


Biên soạn: Lê Anh Trung


2/4

Buồn tình này là con rắn mối
chẳng đặng cưới con thằn lằn
Kỳ nhông anh hỡi biết rằng
Nghĩ giận là giận con tắc kè
Nàng long đong vì chê con cóc
Xin ếch đừng phụ nghĩa chàng hiu
Mòn mỏi mòn nhớ thương con ễnh ương
Ngồi khoanh tròn xót thương con nhái bầu
Con ếch thời lại rút cầu
Thương là thương cá rô trong ao hồ chờ đợi cá trê
Tủi phận cá lóc nhiều bề
Biết bao giờ gặp đặng anh cá thu

Đời buồn tình là con cắc ké
chẳng đặng lấy con kỳ đà
Tình duyên dang dở hết rồi
Tủi phận là phận con kiến vàng
Trèo lên cây tình tang rơi xuống
Thương xót chàng cò cưỡng cò ma
Sầu nỗi niềm dế than ôi hỡi ôi
Chìa vôi đành tới thăm con cá mè
Ong bướm thời lại khóc nhè
Chung tình ôi đắng cay con chim chuyện hò hẹn với ai
Bổn phận thác lác thòi lòi
Biết bao giờ gặp đặng con cá voi

Tham khảo : Tuyển tập nhạc dân ca 3 miền – nxb Mũi Cà Mau, 2001

 

Thảo luận cho bài: "Buồn Tình Này Là Con Rắn Mối (Lý Con Rắn Mối)"