Bụt cười

Tác giả:

Hương chưa tàn khói tình tan thư tận
Lòng đau đôi lời một khấn Bụt cười.

Thảo luận cho bài: "Bụt cười"