Ca dao

Tác giả:

Hồi còn con nít vui hơn
Nhong nhong đuổi bướm lơn tơn bắt chuồn
Dầm mưa, vọc đất, tắm truồng
Chơi trò người lớn, đóng tuồng yêu nhau
Lớn lên đòi học thương đau
Biết tương tư, biết hư hao thân gầy
Yêu cuồng, yêu đắm, yêu say
Yêu cho ăm ắp hương cay cuộc đời
Ham làm người lớn, hỡi ơi
Thà như còn nhỏ rong chơi vô phiền

Thảo luận cho bài: "Ca dao"