Ca Dao Cho Mẹ

Tác giả:

Chỉ mấy râu tôm với ruột bầu
Canh từ mẹ nấu vẫn đậm sâu
Bốn đứa hì hà hì hục múc
Mẹ nhìn mà tim bỗng quặn đau

Thời thế nhiểu nhương con mất cha
Mẹ goá con côi sống không nhà
Nay con lạc bước nơi quê lạ
Nhớ hoài cơm mẹ ở quê xa

Thảo luận cho bài: "Ca Dao Cho Mẹ"