Ca Dao Mùa Thu

Tác giả:

Ta chơi với cỏ chiều nay

Khóc đàn châu chấu vội bay về trời

Nhờ trăng tìm cỏ hoa tai
Duyên ta đeo cỏ đi hài lá sen

Xé mây một giải thắt lưng
Gió bay hoa lý rưng rưng nhớ người

Buồn đem ra ngõ ta phơi
Cho người nhìn thấy đôi lời người quên

Thảo luận cho bài: "Ca Dao Mùa Thu"