Ca Dao [u]

Tác giả:

Uốn tre uốn thuở còn măng
Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về

Ước gì anh hoá ra hoa
Để em nâng lấy rồi mà cài khăn
Ước gì anh hoá ra chăn
Để cho em đắp em lăn cùng giường

Ước gì anh hoá ra gương
Để cho em cứ vấn vương soi mình

Ước gì sông hẹp một gang
Bắc cầu trải gấm cho chàng sang chơi

Thảo luận cho bài: "Ca Dao [u]"