Ca Dao [x]

Tác giả:

Xa xôi em chớ ngại ngùng
Xa người xa tiếng nhưng lòng không xa

Xa xôi xích lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ

Xấu xa cũng thể chồng ta
Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người

Xẩm lai ăn chay sình bụng
Ăn vụng rụng răng
Ăn măng rách lưỡi
Ăn bưởi the the…

Xẩm lai đái gốc xoài
Bị phạt đồng hai
Kêu chú cai phạt đồng chín
Kêu chú lính phạt hai đồng…

Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ
Bánh niền sắt cứ khua rột rột
Tui ra chợ mua đường thốt nốt
Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh
Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh
Để cho trong trào ngoài quận
Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng

Xin ai chớ tính thiệt hơn
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người

Xin anh chớ nói yêu thương
Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa

Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Đừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu

Xin em đừng giận đừng hờn
Anh lỡ đạp cứt, chặt chơn sao đành?

Xưa kia ăn đâu ở đâu
Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi

Xưa kia có thế này đâu
Bởi vì sợ vợ, nên râu quặt vào

Xưa kia ngọc ở tay ta
Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người

Xưa kia ngọc ở tay ta
Vì ta thiếu đức ngọc qua tay người

Thảo luận cho bài: "Ca Dao [x]"