Ca Dao [y]

Tác giả:

Yêu em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang

Yêu con cho roi, cho vọt
Ghét con cho ngọt, cho bùi

Yêu nhau chữ vị là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay

Yêu nhau đắp điếm mọi bề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

Yêu nhau sinh tử cùng liều
Thương nhau lội suối qua đèo có nhau

Yêu nhau tam, tứ núi cũng trèo
Thất, bát sông cũng lội
Tam thập lục đèo cũng qua

Yêu nhau thời ném miếng trầu
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

Thảo luận cho bài: "Ca Dao [y]"