Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 02

Tác giả:

Văn Xương các thượng dạ đăng minh,
Nhất phiến hàn quang xạ thuỷ tinh.
Lai vãng du thuyền bất tri số,
Mãn giang tề phát trạo ca thanh.

 

Dịch nghĩa

Đèn đêm sáng ngời gác Văn Xương,
Một màng nước chiếu sáng như gương.
Thuyền bè qua lại nhiều vô kể,
Khắp sông vang vọng lời ca vương.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 02"