Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 04

Tác giả:

Thanh sơn lâu các nhất tằng tằng,
Trú kiến yên hà dạ kiến đăng.
Cổ tự vô danh nan vấn tấn,
Bạch vân thâm xứ ngọa sơn tăng.

 

Dịch nghĩa

Núi xanh, lầu cao hàng lớp lớp,
Ngày thấy mây khói, tối ánh đèn.
Chùa cũ không tên biết hỏi ai,
Trong lớp mây trắng nhà sư nằm.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 04"