Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 12

Tác giả:

Đường chu lan tiếp nhật tần phân,
Vãng vãng lai lai bất yếm tần.
Ký thủ hoạ thuyền tam ngũ chích,
Tối phong lưu thị bố y nhân.

 

Dịch nghĩa

Thuyền gỗ đường, chèo gỗ lan nhộn nhịp cả ngày,
Đi đi lại lại không nghỉ ngơi.
Tay viết vẽ xuống ba năm chiếc thuyền,
Lịch lãm nhất là người mặc áo vải.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 12"