Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 14

Tác giả:

Trường quần tập tập duệ khinh tiêu,
Vân kế nga nga ủng thuý kiều.
Doanh đắc quỷ đầu mãn mang khẩu,
Bằng quân vô phúc dã năng tiêu.

 

Dịch nghĩa

Quần lụa dài thướt tha kiều nữ,
Tóc bới cao, lông chim thúy điểm trâm cài.
Cứ rằng có tiền bạc đầy túi,
Thì dù không có phúc vẫn có duyên với họ.

Thảo luận cho bài: "Ca điệu Trúc chi đất Thương Ngô kỳ 14"