Ca Khúc Cho Tuổi Thơ (2)

Tác giả:

– Con Cóc
Ra đây mà xem
Cái gì nó ngồi trong hang
Nó đưa cái lưng ra ngoài
Đó là con cóc
Con cóc nó ngồi nó khóc
Nó đưa cái lưng ra ngoài đó là cóc con.

– Con Công

Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó gập chân vào
Nó xòe cánh ra

– Ðồng Bạc Cắc

Ðồng bạc cắc anh em ta chuyền.
Chuyền cho khéo kẻo ai nghi ngờ.
Mau lên nhé chuyền thật nhanh.
Cô kia (anh kia) sao cứ nghi ngờ nhìn quanh. (vừa hát vừa chuyền).

– HAI CON THẰNG LẰN CON

Hai con thằng lằn con
Cùng nhau cắn nhau đứt đuôi.
Cha thằng lằn buồn thiu
Gọi chúng đến băng bó cho.

Hai con thằng lằn con
Đuôi thì to nhưng đã cụt rồi.
Ôi đớn đau quá trời,
Chúng khóc la tơi bời

– Kìa Con Bướm Vàng

Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xòe đôi cánh
Xòe đôi cánh
Tung cánh bay năm ba vòng
Tung cánh bay năm ba vòng
Em ngồi xem …
Em ngồi xem …

Thảo luận cho bài: "Ca Khúc Cho Tuổi Thơ (2)"