Ca Khúc Sinh Hoạt

Tác giả:

Bốn Phương

Bốn phương trời ta về đây chung vui,
Không phân chia giọng nói tiếng cười,
Cùng nắm tay ta kết tình thân ái,
Trao cho nhau những gì thiết tha (2 lần)

Vòng Tròn

Vòng tròn có một cái tâm,
Cái tâm ở giữa vòng tròn,
Đi sao cho đều cho khéo,
Để vòng tròn đừng méo đừng vuông.

Hay Quá Là Hay

Hay quá hay quá là hay,
Xin thưởng cho tràng pháo tay,
Hay quá hay quá là hay,
Xin thưởng cho một nụ cười,
Hi hi hi, ha ha ha, hô hô hô

Ta Hát To

Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ,
Rồi mình ngồi kể chuyện cho nhau nghe,
U ú ù, u ú ù
Ta vui ta hát, hát cho vui đời ta.

A Gô Đá

A gô đá, xí ma, a xi đố,
A xi đố, gố đa, a xi mà
Gùm, gà li gá li gá li gùm, gà li gà lí gum (nhiều lần)

Gà Gia Nô

Cục te te, có con gà Gia Nô
Gần nhà giây thép nó kêu cục te te
Cục te te có con gà Gia Nô
Gần nhà giây thép nó kêu tí tè

Thảo luận cho bài: "Ca Khúc Sinh Hoạt"