Cả Mơn

Tác giả:

cả mơn những nụ hoa đời

không chờ đợi
để bất ngờ niềm vui …

cả mơn một sáng bình minh
và đêm tóc rối cỏ tình vẫn xanh
cả mơn bồi đắp hiền lành
ruộng lòng ta trổ lúa thành hạt thơm
cả mơn vai áo chưa sờn
cho ngày con nắng đậu vào viễn mơ
cả mơn buổi sáng tờ mờ
mắt còn cay vẫn phất phơ vẫy chào
cả mơn mưa suốt cả chiều
ướt chi cũng vẫn đôi điều đón đưa
cả mơn khỏi dạ khỏi thưa
khỏi câu tình tự vẫn chưa thuộc lòng

cả mơn ngần ấy đủ không ?
mần sao cho đủ hén !
trong mấy lời …

cả mơn đi cạnh cuộc đời

mà thôi …
ai lại thốt lời cảm ơn !

k. 

Thảo luận cho bài: "Cả Mơn"