Cả Nhà Thương Nhau

Tác giả:

Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta
Cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ
Gần nhau là cười !
 


Thảo luận cho bài: "Cả Nhà Thương Nhau"