Cà Phê Ca Li

Tác giả:

Hận đời thơ anh mùi đen bạc

Khóc cuộc tình nay đã sang sông
Ảo tưởng anh tìm trong Dĩ Vãng
Từng giọt đắng xoa nỗi thương lòng

Thảo luận cho bài: "Cà Phê Ca Li"