Cà Phê Paris 2

Tác giả:

Cà phê Paris

Vài francs bỏ máy
Vừa đầy cái ly
Uống xong liệng đấy
Vội vàng bước đi

Cà phê Paris
Làm queue nhấn nút
Máy nói năng chi
Máy xoay vun vút
Cô mơ mộng gì

Cà phê Paris
Hỡi đôi mắt thỏ
Nhìn em cuồng si
Tình yêu chưa tỏ
Đã đành chia ly

Thảo luận cho bài: "Cà Phê Paris 2"