Cà Phê Paris 4

Tác giả:

Em chỉ thấy crédit

Trong cà phê nhấn nút
Vội vàng em bước đi
Theo máy quay vun vút
Như mỗi trạm métro
Đúng y boong từng phút
Như ordinateur
Không hề sai một chút
Này đây chiếc bánh ngọt
Này đây là hộp kem
Và này đây hotdog
Chỉ anh nhấ n nút nào
Ra tình yêu hạnh phúc
Ra mây gió trăng sao
Ra niềm đau ray rửta trở gối chiêm bao
Nửa đêm em chợt khóc
Thương đời mình hư hao

Thảo luận cho bài: "Cà Phê Paris 4"