Cà Phê Tôi

Tác giả:

Nước đà pha, giọt sầu đen đắng nhỏ

Môi thời gian, nhanh cạn quá đi mà!
ly với muỗng, khuấy nỗi đời chung cuộc
nhạc thơ bay đánh động khắp ta bà…!

Thảo luận cho bài: "Cà Phê Tôi"