Cá thần tiên

Tác giả:

Kính biếc trời aquarium phố
Non bộ hồng
quẫy đỏ
cá thần tiên
Áo chành chuyền
tim đại lộ nằm nghiêng
Nhẩn bóng cột đèn – Từ Thức
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Cá thần tiên"