Cá Thia Thia

Tác giả:

Đồng loại sao ngươi chẳng ngỡ ngàng,

Hay là một lứa phải nung gan?
Trương vi so đọ vài gang nước,
Đâu miệng hơn thua nửa tấc nhang.
Rán súc giây lâu đà tróc vảy,
Nín hơi trót buổi lại phùng mang.
Ra tài cửa Võ chưa nên mặt,
Cắc cớ khen cho khéo nhộn nhàng.

Thảo luận cho bài: "Cá Thia Thia"