Cá Vàng Bơi (*)

Tác giả:

Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước

Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng
Hai vây xinh xinh, sao mà bơi nhanh thế
Cá vàng bắt bò gậy nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong

 

Thảo luận cho bài: "Cá Vàng Bơi (*)"