Ca Xang

Tác giả:

tặng Nguyễn Lương Việt

Về nghe ý gió mười phương
Ý lang thang cũ trên đường trùng lai
Vói tay chạm những di hài
Đường mây trắng mộng quan hoài đâu đâu

Về nghe ý gió bên cầu
Thương hoa bạc phận nhớ màu nắng rêu
Chìm tan bao nổi sớm chiều
Cô liêu chim hót rất nhiều oan khiên

Về nghe ý gió lam điền
Mở trang lá mạ chép liền hai câu
Xanh rờn áo lục trao nhau
Thuyền quyên gái ngũ canh thâu bế bồng

Về nghe ý gió thinh không
Bóng xưa lành lạnh hoài mong bây giờ
Cỏ thơm giọt lệ ầu ơ
Ví dầu trời-đất-trẻ-thơ-Con-Người

Về nghe ý gió không lời
Ý sơ nguyên đỏ thương đồi núi xanh…

Thảo luận cho bài: "Ca Xang"