Các Công Cụ Phân Tích Tài Chính

Tác giả:

Các Công Cụ Phân Tích Tài Chính

Khi nhà phân tích, nhà quản lý, hoặc sinh viên ngành tài chính muốn xử lý một vấn đề tài chính, hay muốn hiểu các ngụ ý tài chính và kinh tế trong các quyết định đầu tư, hoạt động kinh doanh, hoặc tài chính, có rất nhiều kỹ thuật phân tích để đưa ra các câu trả lời định lượng. Chọn ra các công cụ thích hợp rõ ràng là một phần quan trọng của nhiệm vụ phân tích. Do vậy, xây dựng một quan điểm phân tích đúng đối với vấn đề cũng quan trọng như việc chọn lựa các công cụ phân tích.

“Các công cụ phân tích tài chính” không chỉ trình bày các công cụ phân tích chủ yếu thường được sử dụng, mà còn giải thích phạm vi và cách áp dụng chúng sao cho có câu trả lời có ý nghĩa. Quyển sách giúp cho người đọc diễn giải các báo cáo tài chính, xây dựng các dự án tài chính cơ bản, đánh giá các quyết định đầu tư kinh doanh, đánh giá các ngụ ý của các lựa chọn, đánh giá giá trị của doanh nghiệp hay chứng khoán, và hiểu vai trò của phân tích trong việc đạt được mục đích tạo ra giá trị cho cổ đông.

20956_p27379mxx519

Quyển sách gồm 12 chương. Trong chương 1, trình bày khái quát “các hệ thống doanh nghiệp” và các công cụ phân tích chủ yếu, cách đánh giá doanh nghiệp và những cách quản lý giá trị cổ đông. Từ chương 2 đến chương 6, trình bày các nội dung về các hệ thống doanh nghiệp, phạm vi quyết định, và mối quan hệ với báo cáo tài chính và các công cụ phân tích. Các phương pháp phân tích đi từ phân tích dòng vốn đến phân tích thành quả tài chính, các dự án tài chính…..
Chương 7 đến chương 11 trình bày những chủ đề đặc biệt hơn nhưn phân tích đầu tư kinh doanh, chi phí vốn, các chọn lựa tài chính, và đánh giá chứng khoán và doanh nghiệp. Trong chương cuối cùng, chương 12, quay lại nội dung “các hệ thống doanh nghiệp” với nội dung mở rộng hơn về các khía cạnh khái niệm và phân tích quản lý giá trị cổ đông.

Mục lục:
Lời nói đầu
Chương 1:Thách thức của việc ra quyết định tài chính – kinh tế
Chương 2: Bối cảnh hệ thống cho quản trị tài chính
Chương 3: Quản lý nguồn vốn hoạt động kinh doanh
Chương 4: Đánh giá thành quả kinh doanh
Chương 5: Kế hoạch về nhu cầu tài chính
Chương 6: Động lực và tăng trưởng của hệ thống kinh doanh
Chương 7: Dòng tiền và thời gian của tiền tệ
Chương 8: Phân tích quyết định đầu tư
Chương 9: Chi phí vốn và quyết định kinh doanh
Chương 10: Phân tích các lựa chọn về nguồn tài trợ
Chương 11: Xác định giá trị và thành tích kinh doanh
Chương 12: Quản lý giá trị cổ đông

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Dung , Vũ Thị Bích Quỳnh
  • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
  • Nhà phát hành: Kinh Tế
  • Mã Sản phẩm: 2030030009603
  • Khối lượng: 880.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 19 x 27 cm
  • Ngày phát hành: 03/2008
  • Số trang: 504

Thảo luận cho bài: "Các Công Cụ Phân Tích Tài Chính"