Các Đề Xuất Và Giới Thiệu Ăn Khách

Tác giả:

Các Đề Xuất Và Giới Thiệu Ăn Khách – 24 Bài Học Dành Cho Những Người Thành Đạt (Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý)

Cuốn sách Các Đề Xuất Và Giới Thiệu Ăn Khách là một cuốn sổ chỉ dẫn dành cho nhân viên bán hàng, 24 bài học là 24 điểm mấu chốt mà bất cứ một nhân viên bán hàng nào cũng phải học để có thể thành công trong giao dịch với khách hàng.

Bạn chưa phải là người giỏi trong việc lập các bản đề xuất đưa đến thắng lợi, nên chính bạn cần phải biết ngay mình phải làm gì. Sách Các Đề Xuất Và Giới Thiệu Ăn Khách sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên chuyên ngành và các kỹ thuật cho việc lập bản đề xuất, sẽ chứng minh cho các khách hàng rằng bạn là người ngăn nắp, đáng tin, dễ làm việc… và trên tất cả, chính bạn là chọn lựa tốt nhất của họ.

cac-de-xuat-va-gioi-thieu-an-khach-24-bai-hoc-danh-cho-nhung-nguoi-thanh-dat-cam-nang-danh-cho-nha-

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành NXB Tổng Hợp
Nhà xuất bản NXB Tổng hợp TP.HCM
Trọng lượng vận chuyển (gram) 150
Kích thước 15 x 23 cm
Author Heather Pierce
Số trang 72
Ngày xuất bản 10-2008
SKU 9780071265102
Danh mục Kỹ năng làm việc

Thảo luận cho bài: "Các Đề Xuất Và Giới Thiệu Ăn Khách"