Các Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Tài Chính

Tác giả:

Các Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Tài Chính Và Hướng Dẫn Phục Hồi Xử Lý Tài Liệu Kế Toán Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh tế ngân sách Nhà Nước. Khâu kế toán thực sự quan trọng trong công việc quản lý tài chính, thu, chi ngân sách. Góp phần không nhỏ vào công tác quản lý ngân sách Nhà Nước, phục hồi và xử lý các tài liệu kế toán.

Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách “Các Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Tài Chính Và Hướng Dẫn Phục Hồi – Xử Lý Tài Liệu Kế Toán Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp”

36226_42769

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần một: Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho hợp tác xã nông nghiệp – lâm nghiệp – ngư nghiệp

Phần hai: Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Phần ba: Mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi bổ sung

Phần bốn: Hướng dẫn phục hồi xử lý tài liệu kế toán và chế độ quản lý tính hao mòn tài sản cố định các đơn vị sự nghiệp

Phần năm: Hướng dẫn mới nhất về sử dụng ngân sách Nhà Nước

Phần sáu: Chế độ mới nhất về công tác phí, chi hội nghị và quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan hành chính sự nghiệp.

Cuốn sách là cẩm nang dành cho kế toán đã được hệ thống đầy đủ các văn bản kế toán, cũng như các văn bản về quản lý tài chính và chế độ chính sách

Mời bạn đón đọc.

 

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
  • Nhà phát hành: Pháp Luật
  • Khối lượng: 900.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 19x 27 cm
  • Ngày phát hành: 01/2011
  • Số trang: 516

Thảo luận cho bài: "Các Quy Định Mới Nhất Về Quản Lý Tài Chính"