Các tiên cùng một ngày hát khúc nghê thường

Tác giả:

Nhân bản thiên tiên trích,
Nghê thường vịnh tối công.
Thanh bình tam điệp lộng,
Nhã Tụng nhất ban đồng.
San thụ sâm Bồng Đảo,
Ngân hoàng triệt Nhị cung.
Tiền thân hương án lại,
Hồi thủ bích sa lung.
Thử khúc nghi thiên thượng,
Vân nhân tại nguyệt trung.
Thanh tiêu âm tử tế,
Bích lạc vận đinh đông.
Ngọc duẩn ban sơ tiếp,
Dao Trì đài diệc chung.
Đăng Doanh nguyên hữu phận,
Quỳnh bội hướng linh lung.
Tiêu đề lấy từ thơ của Lý Thương Ẩn: “Tằng ký Đại La thiên thượng sự, Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường” (Từng nhớ chuyện trên trời Đại La, Các tiên cùng hát khúc “Nghê thường”).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Các tiên cùng một ngày hát khúc nghê thường"