Cắc Tùng Cắc Tùng

Tác giả:

Cắc tùng cắc cắc tùng

Em đi chơi trung thu này
Cắc tùng tiếng trống lân tưng bừng
Cắc tùng cắc cắc tùng
Trên tay em rung rinh đèn
Rước đèn đón ông trăng tròn

Cắc tùng cắc cắc tùng
Em đi chơi trung thu này
Cắc tùng những bước chân tung tăng
Cắc cắc tùng quanh em bao nhiêu là đèn
Rước đèn đón ông trăng tròn

Đêm nay rộn ràng tiếng trống
Trung thu ôi vui quá vui
A ra xem ông lân đang nhảy múa ..nhảy múa…

Cắc tùng cắc cắc tùng
Sẽ nhớ mãi đêm vui này
Cắc tùng đã đến lúc ta chia tay
Cắc tùng cắc cắc tùng
Trung thu sao hẹn gặp lại
Đúng ngày có ông trăng tròn. 

Thảo luận cho bài: "Cắc Tùng Cắc Tùng"