Cách Tân Để Thắng

Tác giả:

Cách Tân Để Thắng

Mục đích chính của quyển sách là thiết lập các yếu tố chủ yếu để quản trị cách tân (innovation management) hiệu quả và sáng tạo thông qua mô hình A-đến-F, cho phép người đọc sắp xếp một cách logic hầu hết các ý tưởng cốt lõi về cải cách được xuất bản trong những năm gần đây vào một cấu trúc mang tính khái niệm.

oj4NGctglarge

Quyển sách cung cấp hướng dẫn nhanh gọn và thấu đáo về cách tân; một quyển sổ tay bao gồm những lý thuyết quan trọng nhất, các kỹ thuật cùng những phát hiện gần đây về lĩnh vực này.

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành NXB Trẻ
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Trọng lượng vận chuyển (gram) 550
Kích thước 13 x 20.5 cm
Author Fernando Trías De Bes & Philip Kotler
Số trang 530
Ngày xuất bản 09-2013
SKU 8934974122012
Danh mục Bài học kinh doanh

Thảo luận cho bài: "Cách Tân Để Thắng"