Cái Đồng Hồ Tay

Tác giả:


Thưa quý ngài, mỗi người đều có mang một cái đồng hồ. Mà đồng hồ người ta có hai cây kim: một cái chỉ giờ, một cái chỉ phút. Còn đồng hồ của tôi có tới năm mười cây kim ở trong đó: cái chỉ giờ, cái chỉ phút, cái chỉ tháng, cái chỉ ngày, mặt trăng, mặt trời, hướng nam, hướng bắc, nước lớn, nước ròng. Cho nên xem vô, nếu mà sai cây kim thì cũng phải điên đầu với nó.

Tích tắc tích,
Sướng thay tôi về, từ brocanteur mới về đây.
Tích tắc tích,
Rất biết ăn xài, mang trong tay cái đồng hồ tay.
Có kim chỉ giờ này,
Có kim chỉ ngày này,
Thêm vô cung trăng nó quay khi khuyết khi đầy.
Tích tắc tích,
Trong lòng tôi cũng khuây này.
Mỗi hôm trong tuần, muốn xem hôm gì.

Đặc biệt lắm là cái đồng hồ này, mình muốn biết bữa nay thứ mấy, nó cũng có cây kim chỉ ở trong nữa.

Lundi, jeudi, chúa nhật, ngày ta hay đi.
Muốn biết bắc nam đi trên đàng,
Cũng có cái kim như địa bàn.
Và waterproof, automatic, thêm extra plaque anti-magnetic, anti lang bang, anti khoai lang, anti lung tung nhìn vào mà phát rung!!!
Ôi! cái đồng hồ.
Ôi! cái đồng hồ.

Tích tắc tích,
Mới mua đem về mà ba hôm sau ôi buồn thế!
Kéo chút xíu mà nó đứt dây thiều,
Hai ba trăm, cái mặt buồn hiu!
Sáng ra mơ màng, ngó xem hôm gì.

Tôi mới ngủ thức dậy, coi thừ coi bữa nay ngày thứ mấy.
Ừm….

A, ra hôm nay, chúa nhật ngày nghỉ đây mà.
Phút chốc, tích tắc, trên đồng quê đã xa rồi.
Cỏ cây ươm mày,
Ngó xem đât trời.
Nhưng nguy thay nguy, sao kìa học sinh đang đi?!!!

Ủa, cái đồng hồ này nó chỉ bữa nay ngày chúa nhựt, cho nên tôi mới ra ngoài đồng ngồi nghỉ mát, mà sao học sinh còn đi học kìa? Chắc cái đồng hồ này chạy sai lắm chứ gì?

Tuốt đến sở vô, ông chủ mời…

Tôi vô đến sở, ông chủ ông kêu lại ông hỏi:

Ư…bữa nay sao anh không đi làm, anh?

Tôi mới nói:

Dạ, lỗi ở nơi cái đồng hồ này waterproof, automatic, thêm extra plaque, anti-magnetic, anti…ti…ti, anti…ti…ti…

Được rồi, anh đi đi!!!

Thưa quý ngài nghĩ coi, tôi bị mất sở làm, bị ông chủ đuổi, cũng tại cái đồng hồ này.
Ôi! cái đồng hồ.
Ôi! cái đồng hồ. 

 

Thảo luận cho bài: "Cái Đồng Hồ Tay"