Cái mốc

Tác giả:

Xe chạy anh nhìn lại phía em
Đẹp như bức tượng đứng im lìm
Em làm cái mốc trên biên giới
Của những con đường qua trái tim.

Thảo luận cho bài: "Cái mốc"