Cái Ngủ

Tác giả:

Cái ngủ là ngủ đi đâu

Chưa về là về với bé
Cò con chim sẻ hót trong trưa nồng
Cái ngủ là ngủ đi đâu

Nắng cứ đuổi nhau
Con gà là gà bới bếp
Rì rào giàn mướp nghe chiều lim dim …..

 

Thảo luận cho bài: "Cái Ngủ"