Cái Nụ

Tác giả:

Cái Nụ, cái Nụ, em ngủ cho ngoan
Sáng mai dậy sớm nở xòe bông hoa

Cái Nụ, cái Nụ, em ngủ cho ngoan
Sáng mai dậy sớm nở hoa thắm hồng

Cành vươn đón nắng, thơm má em hồng
Lá rung vẫy gió, chở hương theo cùng

Thảo luận cho bài: "Cái Nụ"