Cãi Phật

Tác giả:

Phật bảo đời người như bể khổ
Ta cười sướng khổ bổ sung nhau
Còn sống còn vui còn múa hát
Khổ đau như nước chảy qua cầu

Thảo luận cho bài: "Cãi Phật"