Cali Ở Lại Em Đi

Tác giả:

cali ở lại, em đi

mai này còn có nhớ gì về nhau

biển có buồn, sóng đưa mau

nắng hoàng hôn xuống, về đâu, cuối đường

cali ở lại, có buồn

em sẽ nhớ sáng mù sương hơi người

thu vàng phố, với đơn côi

tình ru rất khẽ từ trời xa nao

cali ở lại, còn nào

em đi, người nhớ, phố chào, gọi tên

công viên giờ đã buồn tênh

tím hoa tháng sáu sầu lên nhớ nguời

cali ở lại, đó rồi

buồn theo năm tháng, một đời nhớ nhau…

28 tháng 11, 2005

Thảo luận cho bài: "Cali Ở Lại Em Đi"