Cali Vọng Sài Gòn

Tác giả:

Cali nhớ Sài Gòn

Bao năm tháng mỏi mòn 
Nhớ thương và thương nhớ 
Sài Gòn ơi Sài Gòn! 

Nhớ về em đôi mi 
Nơi đây buồn Cali. 
Ngàn trùng xa cách trở 
Nỗi buồn kẻ ra đi 

Sài Gòn chốn thân yêu 
Nay đã quá xa vời 
Những ngày mưa gợi nhớ 
Buồn riêng một góc trời 

Bên đó, bên đây mưa 
Như nước mắt tuôn rơi 
Ngàn trùng ôi xa cách 
Nỗi buồn làm sao vơi

 

Phạm Sĩ Trung

 

 

Thảo luận cho bài: "Cali Vọng Sài Gòn"