Cầm hồ xanh trầm mình

Tác giả:

Rất xanh, tóc mới chấm ngang vai
Âm u, chiều tới bên hồ đắm
Muôn trùng thăm thẳm em ngất xanh
Xanh mi. xanh mắt.
và xanh tóc…
Nàng ơi xanh đắm đuối thiên thanh.

Trong xanh ai đắm chiều tê tạnh
Chảy khắp giòng em rực ánh hồng

Nhưng sao trong buổi xuân xanh ấy
Xuống tóc, em trắng xóa theo mây
Theo mây…
rồi biết dạt phương nào
Lòng ta rồi sẩy bước nơi nao
Con trăng thơ dại chưa đầy tuổi
Đêm qua tự vẫn đáy sông hằng.

Ôi một chút chiều rất mong manh
Một chút chiều xao xuyến đáy thiên thanh. Cầm hồ…
(Cầu mong con trăng thơ dại kia xanh mai mãi
trong đáy nước xanh)

Tặng Nguyễn Đạt – đã lưu giữ cho tôi những vần lặng lẽ này.
30.8.1970

Thảo luận cho bài: "Cầm hồ xanh trầm mình"